No treino na tela tivemos aula de Kata Box

No treino na tela tivemos aula de Kata Box

21/05/2020