Música e conversa com o cantor John Goo e banda Os Bandidos