Perspectivas do Judo 2021/2024, Presidente da FMJ fala das actividades a desenvolver no futuro